مناقصات

عنوان : مزایده فروش 28000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط 97/3   نمایش جزئیات
شماره : 97/3  
تاریخ آگهی : 1397/10/16  
مهلت دریافت سند : 1397/10/22  
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد