مناقصات

عنوان : فروش سیم مسی آلومینیوم کابل خودنگهدار آهن الات و یراق آلات اسقاط شبکه برق 97-1   نمایش جزئیات
شماره : 97-1  
تاریخ آگهی : 1397/04/16  
مهلت دریافت سند : 1397/04/23  
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد