معرفی واحد:

 

      دفتر حقوقی و رسیدگی به­ شکایات یکی از واحدهاي ­زیر مجموعه مدیریت عامل است که وظایف­ کلی آن به سه بخش رسیدگی ­به دعاوی ­حقوقی و کیفری، پیگیری و رسیدگی ­به ­شکایات، املاک و مستغلات، کمیته انضباطی، پیگیری حقوقی در مراجع غیر قضایی همانند اداره کار و دیوان عدالت اداری، پیشگیری از سرقت و تجهیزات به شبکه برق ­و پیگیری وصول مطالبات از مراجع قضایی ­تقسیم می­شود.

 

هدف واحد: 

 

       نظارت و هماهنگی در ارتباط با شناسایی و تملک اراضی و امور ثبتی، رسیدگی به دعاوي در خصوص صدمات و خسارات وارده به شبکه هاي توزیع، سرقت از تجهیزات شبکه و رسیدگی به شکایات مردم و مشترکین و همچنین مستند سازي املاك و مستغلات شرکت، پاسخگویی به ­شکایات ­مردمی ­سامد و سمات از سوی توانیر بوده که تحت سرپرستی مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان خوزستان است.

 

وظایف واحد:

-    تهیه و تدوین اهداف میان ­مدت و کوتاه­ مدت مسائل حقوقی شرکت با توجه به خط مشی ابلاغی

-    ارائه مشاوره به منظور انتخاب نماینده حقوقی و وکیل شرکت و همچنین نظارت و همکاري با آن نماینده به منظور حصول اطمینان از پیگیري پرونده­هاي مفتوحه در مراجع قضایی

-    شناسایی و ثبت املاك و مستغلات شرکت بر اساس نوع مالکیت و سایر مشخصات در بانک هاي اطلاعاتی

-    تهیه، تدوین و تایید نمونه قراردادهاي منعقده با مشاورین و پیمانکاران و مشترکین در واحدهاي مختلف شرکت

-    اجرا و رعایت دقیق قوانین، مقررات و آیین­ نامه ­هاي حقوقی در مدیریت­ های برق شهرستان و دیگر واحدهاي شرکت

-    رسیدگی به شکایات مردم و مشترکین و استیفاي حقوق آن­ها از پیمانکاران در مدیریت­های برق شهرستان و سایر واحدهاي شرکت

-    تهیه و تنظیم لایحه دفاعیه در پاسخ به دعاوي و شکایات مطروحه علیه اقدامات و تصمیمات مدیریت­ های برق شهرستان و شرکت در دیوان عدالت اداري، مراجع حل اختلاف کار و سایر مراجع قانونی

-    رسیدگی به موارد حقوقی ناشی از صدمات وارده به شبکه ­هاي توزیع از سوي مردم و سایر نهادهاي خدمات شهري

-    رسیدگی به دعاوي مربوط به برق­ گرفتگی مردم و کارکنان مدیریت ­های برق شهرستان و شرکت

-    رسیدگی به موارد احتمالی تجاوز به اموال و زمین­هاي شرکت توزیع نیروي برق استان خوزستان

-    کنترل فرآیند­هاي اخذ خسارات شبکه اعم از خسارات استفاده از برق­ هاي غیرمجاز و یا صدمات ناشی از تصادفات در شرکت

-    پیگیري سوابق و پرونده­ هاي مربوط به سرقت از تجهیزات شبکه و اموال شرکت و در صورت لزوم، بهاي انرژي و فروش انشعاب تقسیطی در مراجع قضایی به منظور پیگرد قانونی براي جبران خسارت­هاي وارده

-    پیگیري سرقت­ هاي احتمالی تجهیزات شبکه به منظور شناسایی عوامل سرقت و پیگرد قانونی و همچنین برنامه ­ریزي لازم در جهت ارتقاء امنیت در سطح شرکت

-    پیگیري تخلفات اداري یا قانونی از سوي کارکنان و عوامل پیمانکار به منظور شناسایی متخلفین با هماهنگی حراست شرکت

-    برگزاري جلسات تخصصی با کارشناسان حقوقی مدیریت­ های برق شهرستان به منظور بررسی و رفع مشکلات موجود

-    نگهداري و کنترل پرونده­ها و اسناد مرتبط با زمین­هاي پست­هاي تصرفی

-    نظارت بر موارد قانونی خریداري و مشارکت در قیمت­ گذاري زمین ­هاي پست­ هاي جدید الاحداث

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد