تعریف بر اساس نوع انشعاب


 

 انشعاب خانگي

 

به انشعاباتي اطلاق ميشود كه صرفاً به منظور بكار انداختن و استفاده از وسايل وتجهيزات متعارف خانگي در واحدهاي مسكوني داير ميگردد

 

 انشعاب عمومي

 

جهت فعاليتهاي خدمات عمومي داير ميگردد(سازمانها، ادارات، ارگانها، نهادهاو...)

انشعاب کشاورزي

جهت توليد كشاورزي بوده و از نيروي برق براي پمپاژ آبهاي سطحي وزير زميني و يا پمپاژ مجدد براي توليد محصولات كشاورزي استفاده مي شود و بايستي داراي پروانه معتبر بهره برداري از سازمانهاي آب منطقه اي باشد.

 

 انشعاب برق توليد ( صنعت و معدن)

براي بكارانداختن و بهره برداري از صنايع ، كارخانه ها ، استخراج معادن ، صنايع كشاورزي( براي توليد فرآورده هاي كشاورزي و دامي در كارگاههاي مشخص شده در تعرفه توليد) و صنايع كوچك و صنوف توليدي كه داراي پروانه معتبر بهره برداري از سازمانهاي ذيربط هستند استفاده مي شود.

 

انشعاب مصارف اشتراکي

براي بكارانداختن تاسيسات اشتراكي مانند آسانسور، تهويه مطبوع و روشنائي عمومي در بلوكها و مجموعه هاي ساختماني و شهركهاي مسكوني و صنعتي

 

انشعاب ساير مصارف

براي محل كسب داير مي شود و ضمناً مصارف انشعاباتي كه با هيچ يك از انشعابهاي فوق مطابقت ندارد مشمول اين تعرفه است.

 

انشعاب برق مصارف آزاد

براي متقاضياني كه تمايل به پرداخت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق ندارند داير ميگردد بهاي برق مصرفي انشعاب آزاد با توجه به نوع مصرف و انطباق آن باتعرفه هاي خاص انشعاب ازاد محاسبه و دريافت ميگردد.

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد