نوع و قدرت انشعاب

 
 

 

 

ساير مصارف

صنعتي

کشاورزي

عمومي

خانگي

شرح

 

تکفاز25آمپرشهري

 

تکفاز32آمپرشهري

 

تکفاز50آمپر شهري

 

تکفاز25آمپرروستايي

 

تکفاز32آمپرروستايي

 

تکفاز50آمپرروستايي

سه فاز15آمپرشهري وروستايي

سه فاز25آمپرشهري وروستايي

سه فاز32آمپرشهري وروستايي

 

 

تذكر : قدرت واگذار شده به انشعابات كشاورزي منوط به قدرتي است كه در پروانه بهره برداري جهاد كشاورزي و يا پروانه بهره برداري برق منطقه اي ذكر شده است

     

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد