09163315069

53360160,161.62

مديريت برق جنوب

مهندس ناصری

09166521762

52341080-40933

مديريت برق ماهشهر

مهندس  سبكبار

09163725090

52720400-29422

مديريت برق بهبهان

مهندس علویان

09166158016

 42420370-380

مديريت برق دزفول

مهندس طیب طاهر

09166910193

53320777-53330080

برق آبادان

مهندس ثابتی

09166147707

 53521303

برق خرمشهر

مهندس عبداله زاده

09166914177

 43529613-9611,12

برق رامهرمز

مهندس  زبید

09163921975

42636551

برق انديمشك

مهندس هیبت اله پور

09161183100

 52623736

برق اميديه

مهندس  مطوریان پور

09166916595

 43622077-35360

برق ايذه

مهندس سرشار

09163926613

43723482-5225

برق باغملك

مهندس نظری

09166213447

36322600-2700

برق گتوند

مهندس منصوری

 

09168055439

43294185-3529

برق لالي

مهندس پناهی


53392536-1453

برق اروند

مهندس کیایی

09161116844

88675450-2

مهمانسراي تهران

مرادی

09124244472

88782701

مهمانسراي تهران

طريقتي

09166523678

52575011

برق هنديجان

شعباني

09375992641

43260080-8817

برق مسجد سليمان

مهندس احمدپور

09163916530

43581216-3020

برق هفتكل

مهندس یوسفی

09163928914

36746250

دشت آزادگان

مهندس کمایی

09163047889

36783637

هويزه

مهندس ملک ناصری

09163445122

42827108

شوش

مهندس سیاحی

09161513333

52227882

بندر امام

مهندس جوكار

09160405910

53723990

شادگان

 مهندس مراونه

09163095470

36222031

شوشتر

مهندس پیشنماز

09166713522

52663038,39

آغاجاري

مهندس مكاريان

09163928487

43592800

رامشير

مهندس احمدی

09166430830

42357810-333

سردشت

مهندس هاتفي كيا

09160174011

43288668-70-67ف

انديكا

مهندس نصیری

اطلاعات تماس

 

 

   

کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد