•   
  • صفحه اصلی
  •   ارسال شکایات، پیشنهادات، انتقادات
ارسال شکایات، پیشنهادات، انتقادات
تاریخ ارسال : * ساعت ارسال : *
نام و نام خانوادگی : کد ملی :  
کد پرسنلی : ویژه همکاران شاغل در دستگاههای اجرایی
تلفن جهت تماس ضروری :
پست الکترونیکی : *  
نوع دستگاه اجرایی :   * دستگاه اجرایی :
*
 
دسته بندی موضوعی :
*
   
شرح موضوع : *
اهمیت دریافت نتیجه : *  
فایل پیوستی :
کد امنیتی :
عبارت فوق را وارد نمایید  
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع نیروی برق خوزستان می باشد