شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
سال1400 تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی ها
نیروگاه های تولید پراکنده
 
 
 
 

احداث نیروگاه های گازی

الویت احداث تولید پراکنده در سال 1401

برندهای مورد قبول مولد گازسوز شرکت توانیر

تعرفه گاز نیروگاه های خود تامین

دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک

راهنمای تعیین حداقل تجهیزات جانبی منابع تولید پراکنده و مشخصات فنی

راهنمایی انجام مطالعات فنی تهیه طرح اتصال و تولید پراکنده به شبکه برق

ساختگاه های پیشنهادی از سال 1398

شیوه انعقاد قرارداد و خرید برق از نیروگاه های داخل شبکه برق کشور طبق مصوبه 329 هیئت تنظیم بازار برق ایران

مراحل احداث نیروگاه گازی


نرخ خرید برق از نیروگاه های داخل شبکه برق کشور طبق مصوبه 329 هیئت تنظیم بازار برق ایران

نرخ خرید تضمینی برق نیروگا ه های تولید پراکنده

دستورالعمل اتصال به شبکه منابع تولید پراکنده

دستورالعمل اتصال به شبکه منابع تولید پراکنده

پیوست الف-الزامات و رویه اجرایی اتصال تولید پراکنده به شبکه

پیوست ب-راهنمای انجام مطالعات فنی تهیه طرح اتصال منابع تولید پراکنده

پیوست ج-تعیین حداقل تجهیزات جانبی منابع تولید پراکنده و ملاحظات

پیوست د-راهنمای آزمون تجهیزات جهت اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه برق


 پیوست ه-راهنمای بهره برداری از منابع تولید

لینک های دسترسی به سامانه صدور مجوزات مولدهای مقیاس کوچک

درگاه خدمات الکترونیک مولدهای مقیاس کوچک (ثبت مدارک و مستندات،صدورموافقت نامه، تاییدیه اتصال)

درگاه ملی مجوزهای کشور (صدور پروانه احداث،پروانه بهره برداری مولدهای جهت اتصال به شبکه)

 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/03/16
تعداد بازدید:
1374
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به   شرکت توزیع نیروی برق خوزستان   می باشد.
Powered by DorsaPortal